Sarah van Sonsbeeck

 
 
 

Zo ontmantelt ze de zekerheid van de private schuilplaats.

 

Hoewel Sarah van Sonsbeeck is opgeleid als architect, kun je haar nauwelijks zo noemen. Haar huizen lijken nooit hun vorm te behouden: de muren zijn fragiel, poreus en niet helemaal duidelijk. 


Bovendien maakt ze je bewust van hun gebreken: geluiden dringen door, de buitenwereld komt binnen en privacy moet zwichten voor de buren. Zo ontmantelt ze de zekerheid van de private schuilplaats en licht ze de dunne sluier van de privacy op.

 
 

Het werk van Sarah van Sonsbeeck is tweeledig: enerzijds neemt ze de verdediging op van de private ruimte, die ze tracht te definiëren en uit te breiden; anderzijds laat ze zien dat het onmogelijk en misschien zelfs onwenselijk is volledig van de wereld afgesloten te zijn. Een mooi voorbeeld hiervan is toen ze probeerde één kubieke meter stilte te behouden op het toen nog onontgonnen terrein rond Museum De Paviljoens in de snelgroeiende nieuwe stad Almere. Op een nacht werd de kubus van gehard glas met stenen ingegooid door lokale jongeren. Ze omarmde deze daad van vandalisme en gaf het werk de nieuwe titel One Cubic Meter of Broken Silence (2009). In plaats van de steeds zeldzamer worden stilte te bewaren – die door het ritselende riet en tjirpende insecten strikt gesproken helemaal geen stilte is – verschoof de focus van het werk naar communicatie (hoe gewelddadig ook) en interactie.

 
 
 
 
 
 

Haar werk focust op de poreuze lijn tussen binnen en buiten, zonder zich te bekommeren om de gevel. Deze omweg zet haar aan tot een onderzoek naar de meer immateriële kant van architectuur, waarin ze zorgvuldig aandacht besteedt aan alle kleine elementen die bepalen hoe we leven in onze huizen, de dingen die een architect niet kan controleren. Ze versterkt die elementen en zet er schilden tegen op, maar ze verwelkomt eveneens het onverwachte en ze onthult de korte maar intieme relaties tussen mensen die elkaar niet noodzakelijk kennen. En zo beoefent Sarah van Sonsbeeck toch architectuur, maar dan van een immateriële, niet minder fundamentele soort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reserveren" data-isvisble="_entity_reserve-button-visible" class="xreservation_btn xaction_btn" target="_blank">Reserveren