Ton Slits

 
 
 

“Ik vraag minuten van de toeschouwer, geen seconden!”

 

Al construerend, schilderend en tekenend, opereert Ton Slits vooral als een bedenker en maker van systemen. Daarbij werkt hij afwisselend op twee totaal verschillende wijzen. De ene keer construeert hij stapsgewijs, specifiek van klein naar groot denkend, met hulp van gelijkwaardige elementen, modules, partikels en tekens, relatief grote voorstellingen. Een andere keer denkt en werkt hij precies andersom. Dan ontstaat vanuit het grote juist het kleine. Alsof hij als een astronaut vanuit de ruimte naar de aarde kijkt en vervolgens mentaal van macro naar micro schakelt en vanuit overview inzoomt op nietige details.

Analoog aan de bijzondere film Gravity (2013) draait het in het werk van Ton Slits altijd eerst om ruimtebepalingen: de avontuurlijke mens verkent het onmetelijke; denkt van groot naar klein; brengt hiërarchie aan en maakt aansluitend vanuit piepkleine principes nieuwe structuren. Dan volgt, hoe kan het ook anders, de essentiële ruimte-ervaring, die zowel sferisch als realistisch kan zijn. Na verkennen volgt uiteindelijk herkennen. Vanuit het kleine ontvouwt zich dan weer het grotere en ten slotte het allergrootste.

 
 
 
 
 
 

Soms is het alsof hij, bij wijze van contrapunt, twijfel wil zaaien. Kijkers weten dan niet of zij een micro- dan wel een macrokosmos ‘tegenover’ zich hebben. Toch is de factor mens in de soms sterk verschillende kunstwerken qua maat, proportie en schaal altijd aanwezig. We kijken immers naar, rondom, op, over en tegen. Deze filosofische en fysieke aspecten zijn van eminent belang in het doordachte spel dat de conceptuele maker blijvend met beschouwers speelt. Slits leert ons feitelijk bewuster kijken en ook alerter bepalen. En bovenal scherper ervaren.

Ton Slits neemt in artistiek opzicht een bijzondere positie in de kunst van nu in.

Het is alsof hij voortdurend vanuit een veel groter, atypisch perspectief in metaforische zin dingen opeens vermenselijkt.

Rick Vercauteren, conservator van de Stedelijke Kunstcollectie Venlo, fragment uit het Cahier van Limburgs Finest#1, uitgave museum van Bommel van Dam, Venlo, Nederland.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reserveren" data-isvisble="_entity_reserve-button-visible" class="xreservation_btn xaction_btn" target="_blank">Reserveren